KONSULTOINTI JA SUUNNITTELU

It's a Journey!

Viestintä ja markkinointi, myynti, vastuullisuus, liiketoiminnan kehittäminen, uudet toimintamallit, strategiatyö, ... Mitä pitäisi tehdä, jotta haluttu muutos saadaan osaksi arjen käytäntöjä? Mihin asioihin pitäisi panostaa ja mitä huomioida? Miten aloittaa vastuullisuustyö?

Huisi auttaa organisaatiota löytämään oman toiminnan kehittymisen esteet ja ratkomaan ne yhdessä. Huisi kulkee organisaation matkassa ja auttaa löytämään ratkaisut - keskustellen ja organisaatiolle oman tavan yhdessä luoden. 

Jokainen asiakasprojekti on aina erilainen, eikä yksi menetelmä tai ajattelutapa sovi kaikkiin tilanteisiin. Sopiva toimintamalli löytyy usein joko palvelumuotoilusta, Lean-menetelmistä sekä tiedolla johtamisen ajatusmalleista tai niiden yhdistelmästä. Huisi auttaa löytämään oikean polun!

Apu muutostilanteisiin

Organisaatioissa on usein käynnissä suuria tai pieniä muutosprojekteja, joiden suunnittelu ja valmistelu ovat vieneet paljon aikaa, rahaa ja resursseja. Usein työ jää loppuvaiheessa kesken ja haluttua muutosta ei saavuteta.

Huisi auttaa suunniteltujen muutosten eteenpäin viemisessä ja juurruttamisessa - strategisesti ja operatiivisesti.

Perehdymme aina asiakkaamme liiketoimintaan, jotta näkemys tukee organisaation asettamia liiketoiminnallisia ja viestinnällisiä tavoitteita. Haastattelemme erilaisia sidosryhmiä, kuten esim. henkilöstöä, johtoa, asiakkaita.

Muutos ei ole koskaan projekti vaan matka. Tarkoitus on aina luoda asiakkaalle sellaiset toimintamallit, joilla asiakkaamme voi jatkaa itsenäisesti eteenpäin. Hyvä sisäinen viestintä ja dialogin rakentaminen parantavat henkilöstötyytyväisyyttä ja sillä on aina positiivinen vaikutus toimintaan - myyntiin tai muuten tuloksellisuuteen.

Viestinnän ja markkinoinnin strategiat

Tunnetteko organisaationne tärkeimmät sidosryhmät? Tiedättekö mikä organisaationne toiminnassa kiinnostaa heitä eniten? Oletteko miettineet, miten pidätte heidät parhaiten ajan tasalla organisaationne tekemisistä?

Viestintää tehdään aivan liian usein oman tuotteen näkökulmasta. Sidosryhmät, mukaan lukien asiakkaat ja henkilöstö, kaipaavat usein siihen toisen näkökulman, koska heidän motiivinsa ovat erilaiset.

Myös ympäröivä maailma ja arvot muuttuvat. Tiedättekö miten viestintää ja markkinointia pitäisi kehittää, jotta se tavoittaa tärkeimmät sidosryhmät? Tiedättekö miten antaa heille sellaista tietoa, joka kehittää toimintaanne?

Hyvä viestintä- ja markkinointistrategia auttaa ja siitä on hyvä luoda toimiva operatiivinen suunnitelma.

JUTELLAANKO LISÄÄ?