PROJEKTINHALLINTA

Hyvin suunniteltu ei ole vielä valmiiksi tehty, eikä hyvästäkään ideasta ja suunnitelmasta tule valmista ilman konkreettista tekemistä. 

Jotta organisaation asiantuntijoille jää aikaa oman työnsä tekemiseen, kannattaa projektinhallinta eriyttää. Etuna on se, että projekti valmistuu nopeammin, kuin jos sitä tehtäisiin oman työn ohella. Kun projektin tavoitteet on hyvin määritelty, projekti pysyy kokonaisuudessaan paremmin hallussa.

Tarjoamme projektinhallinnan palveluita esim. erilaisiin

  • kehityshankkeisiin
  • viestintä- ja markkinointiprojekteihin
  • muutosprojekteihin
  • asioiden valmiiksi saattamisiin

Ammattimainen projektinhallinta tuo selkeät raamit tekemiselle ja varmistaa sen, että projekti valmistuu ajallaan. Hyödynnämme kokonaisuuden hahmottamisessa mm. palvelumuotoilun ja Leanin menetelmiä. 

Huisi auttaa viemään projektin valmiiksi asti!

JUTELLAANKO LISÄÄ?