HUISIN HIENOA vuodesta 2020!

Huisi on perustettu vuonna 2020 auttamaan organisaatioita erilaisissa muutostilanteissa, joissa viestintä omalle henkilöstölle ja muille sidosryhmille korostuu ja markkinoinnin keinot ovat tarpeen. Hyvä sisäinen viestintä ja dialogin rakentaminen parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä, jolla on positiivinen vaikutus myös myyntiin.

Muutos ei ole koskaan projekti. Tarkoitus on aina luoda asiakkaalle sellaiset viestinnän mallit, jolla asiakkaamme voi jatkaa itsenäisesti eteenpäin.

Jokainen asiakasprojekti on aina erilainen, ja haluamme tarjota asiakkaillemme heidän tilanteisiinsa parhaiten soveltuvat mallit. Huisi hyödyntää kokonaisuuden hahmottamisessa mm. palvelumuotoilun ja Leanin menetelmiä sekä pyrkii nostamaan tiedon ja tiedolla johtamisen tukemaan kokonaismuutosta.

Markkinoinnissa tärkeintä on ymmärtää asiakasta ja muutostilanteissa tärkein asiakas löytyy usein organisaation sisältä. Huisi tarjoaa asiakkailleen apua muutosten eteenpäinvientiin ja juurruttamiseen niin strategisesti kuin operatiivisestikin.

Huisi Business Oy tarjoaa palveluita joko ulkopuolisena asiantuntijana tai interimjohtajana tai -asiantuntijana, joka työskentelee asiakkaan yrityksen tai yhteisön sisällä. 

Huisilla on tarjota myös suurempiin hankkeisiin tai projekteihin sitoutunut verkosto, joka kootaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

ONNISTU ammattilaisten kanssa

ROHKEA JA VISIONÄÄRINEN

Anna Heinsalmi on Huisi Business Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on tehnyt erilaisia muutosprojekteja ja -hankkeita yli 20 vuoden ajan.

Annan tausta on vahvasti markkinoinnillinen ja viestinnällinen. Hän on toiminut erilaisissa tehtävissä, johtanut markkinointia, kehittänyt konsepteja ja toimintatapoja, sekä tehnyt kädet savessa operatiivista markkinointi- ja asiakasviestinnän työtä. Muutos onkin aina viestintää ja markkinointia.

Hänen vahvuutenaan on "nähdä metsä puilta" ja koota asiakkaalle käytännön toimet yhteen niin, että niistä tulee selkeä kokonaisuus joka tukee liiketoimintaa sen eri osa-alueineen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat erityisen lähellä Annan sydäntä.

JUTELLAANKO LISÄÄ?

KUMPPANUUSVERKOSTOA

MIKA JOKINEN

Business-elämän ja järjestötoiminnan moniottelija

mikajokinen.com

"Järki johtaa päätelmään, tunne johtaa toimintaan - molempia tarvitaan! Strategista ja operatiivista tukea toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen"

www.mikajokinen.com 

VIRVE JUHOLA

Viestinnän asiantuntija ja kirjoittaja

Cape Context Oy

"Kontekstiin optimoitua tekstin tuotantoa suomeksi ja englanniksi kääntäen, toimittaen ja/tai kirjoittaen"

www.capecontext.com 

NINJA LANG

Graafinen suunnittelija

"Graafinen suunnittelija luo tarinasta visuaalisen kokonaisuuden"

www.linkedin.com/in/ninjalang/ 

JOHANNA LAURINEN

Yrittäjä, muotoilija ja liikkeenjohdon konsultti

Businessworks

"Parempaa liiketoimintaa palvelumuotoilun avulla. Parempaa kannattavuutta, edistyksellistä vastuullisuutta ja haluttavuutta kohderyhmille"

www.businessworks.fi 

SARI SIITONEN

Ilmastoasiantuntija tavoitteenaan kääntää yritysten kohtaamat ilmastovaatimukset mahdollisuuksiksi

OpenCO2.net, Clonet Oy
Climate Leadership Coalition 

"Mittaamalla hiilijalanjälkeä, kartoittamalla päästövähennyspotentiaalia ja kehittämällä ilmastomyönteistä liiketoimintaa, käännetään päästövelvoitteet kannattavaksi liiketoiminnaksi"

www.openco2.net 

www.clonet.fi